Samenwerkingsverbanden

Ondersteuning voor samenwerkingsverbanden

Ik ondersteun samenwerkingsverbanden bij de beleidstaken

Ik ondersteun bij het opstellen van beleid, het inrichten en beschrijven van werkprocessen en het visueel maken middels flowcharts. Ik heb oog voor zowel de interne als de externe organisatie en kan u  helpen het kwaliteitsbeleid te borgen.

  • Ik kan u helpen met procesinrichting en -beschrijving
  • Ik kan HandelingsGericht Arrangeren inrichten en uitvoeren
  • Ik kan u helpen om het schoolondersteuningsprofiel integraal onderdeel van Passend Onderwijs te maken
  • Ik kan u helpen met projectmanagement en -ondersteuning

Passend-onderwijs