Ondersteuning van leerlingen

Ondersteuning van leerlingen

Het kan een flinke uitdaging zijn om, in een grote groep, ook leerlingen met extra onderwijsbehoefte maximaal te laten profiteren van onderwijs.

Ik heb, naast mijn studie ecologische pedagogiek, ervaring binnen het Regulier-, Cluster-2- en Montessori onderwijs. Ik kan u op verschillende niveaus helpen met het inrichten, voorbereiden en uitvoeren van onderwijsondersteuning. Ik bepaal opbrengsten en doelen en werk deze uit in een plan. Ik bied onderwijsondersteuning op maat op de volgende vlakken:

  • Cognitief: Rekenen, lezen (technisch en begrijpend), taal of spelling
  • Executieve functies
  • Sociaal/emotioneel functioneren

Ik vind het belangrijk dat ondersteuning binnen de groep plaatsvindt en is, wanneer nodig, gericht op terugkeer naar de groep. Het moet aansluiten op dat wat de leerling al beheerst en het moet de doorgaande lijn borgen door relatie te leggen met de leerkracht, de groep en eventuele andere betrokkenen.

  • Ik bied preventieve ondersteuning en op basis van een afgegeven onderwijsarrangement
  • Ik ondersteun scholen bij een eventueel voortraject van HGW voordat een ondersteuningsvraag gesteld wordt aan het SWV