Leerlingvolgsysteem

ParnasSys

ParnasSys is bij uitstek geschikt om naast een leerling-administratiesysteem volledig in te zetten als leerlingvolgsysteem.
Alle onderdelen van de bedrijfsvoering, van het handelingsgericht werken zijn te verwerken in ParnasSys. Ik kan scholen ondersteunen om hun leerlingvolgsysteem aan te laten sluiten bij HGW en binnen hun Plan Do Check Act cyclus.

 

Beredeneerd handelen is belangrijk, maar alleen als het er ├ęcht toe doet!

Samen op zoek naar een balans tussen lesgeven en administratie

Parnassys_icon