Handelingsgericht werken

Schermafbeelding 2017-01-12 om 12.10.43 PM

Handelingsgericht werken (HGW) beoogt een vaste cyclus vanuit de principes van Plan, Do, Check, Act. Het draagt bij aan een effectieve, doelmatige en opbrengstgerichte manier van werken binnen het onderwijs.

Om handelingsgericht werken in te richten op uw school, binnen uw bestuur of bij uw samenwerkingsverband, is het van belang om een aantal  stappen te doorlopen. Het begint met visie; dé kernwaarden die de kapstok vormen voor het onderwijs. Daarna wordt het beleid opgesteld. Om draagvlak te creëren, is het verstandig om het team hierbij te betrekken. Het beleid wordt geïmplementeerd waarna het zorgvuldig geëvalueerd en geborgd wordt.

  • Ik kan u ondersteunen om dit proces te begeleiden en in te voeren, ook kan ik u helpen uw huidige beleid omtrent handelingsgericht werken aan te scherpen