Diagnostiek

Soms lukt het gewoon niet, Je signaleert wel dat de groei tegenvalt, maar waar komt het door? Het kan zijn dat er sprake is van Dyslexie en Dyscalculie maar procedures om daar achter te komen duren vaak lang en in de tussentijd is het kind nog niet geholpen. 

Wanneer ik diagnostiek uitvoer werk ik de volgende stappen door:

  1. Onderzoek
  2. Conclusies en Advies
  3. Plan van aanpak

 

Met de uitkomsten van het onderzoek kan direct ondersteuning worden gegeven die aansluit bij de ontwikkeling van het kind. Snel en Praktisch!

Diagnostiek is beschikbaar voor de volgende vakgebieden:

Technisch lezen en Spelling
Door middel van Diagnostiek Technisch Lezen en Aanvankelijk Spellen (Struiksma)

Rekenen Wiskunde
Door middel van Klein Rekenonderzoek (Harry Janssens)